Integritet

Dataskydd

Ansvarig för databehandling är:
Hicran Suter Gurbanov
Joachim-Friedrich-Str.42
10711 Beriln

info@madamlili.com

Vi ser fram emot ditt intresse i vår webbshop. Att skydda din integritet är mycket viktig för oss. Nedan kommer vi att informera dig i detalj om att hantera dina data.

1. dataåtkomst och hosting

Du kan besöka våra webbplatser utan att ta information om din person. Varje gång en webbsida kallas sparar webbservern automatiskt automatiskt en så kallad server loggfil, exempelvis innehåller namnet på den önskade filen, din IP-adress, datum och tid för hämtning, överfördes dataset och den begärande leverantör (tillgång till data ) och dokumenterade hämtning. Dessa data åtkomst utvärderas enbart i syfte att säkerställa en problemfri drift på sidan samt en förbättring av vårt erbjudande. Detta är för att bevara våra egna intressen i samband med en preliminär medvetande om intresset för en korrekt representation av vårt erbjudande i enlighet med artikel 6 (1) s. 1 lit. f dsgvo. Alla data tillgång kommer att raderas senast sju dagar efter utgången av din sida besök.

1,1 Hosting

De tjänster för hosting och presentation av webbplatsen är delvis tillhandahålls av våra tjänsteleverantörer i samband med bearbetning för vår räkning. I den mån inget annat förklaras i samband med den tillgängliga integritetspolicy, alla tillgång till data och all data som samlats in i utformade blanketter på denna webbplats kommer att behandlas på sina servrar. Om du har några frågor om våra tjänsteleverantörer och grunden för vårt samarbete med dig, kontakta kontaktalternativ som beskrivs i denna sekretesspolicy.

Våra tjänsteleverantörer sitta och / eller använda servrar i följande länder för vilka Europeiska kommissionen har upprättat en lämplig sekretessnivå genom upplösning: Kanada

Våra tjänsteleverantörer sitta och / eller använder servrar i USA och andra länder utanför EU och EES. Det finns ingen tillräckliga beslut av Europeiska kommissionen för dessa länder. Vårt samarbete med er bygger på klausuler i EU-kommissionen standard dataskydd.

1,2 Content Delivery Network

För en kortare laddningstid, använder vi en så kallad Content Delivery Network ( "CDN") för vissa erbjudanden. Denna tjänst innehåll, till exempel stora mediefiler, levereras genom regionalt distribuerade servrar externa CDN tjänsteleverantörer. Därför är dataåtkomst behandlas på servrar av tjänsteleverantörer. Våra tjänsteleverantörer fungerar för oss som en del av ett kontrakt bearbetning. Våra tjänsteleverantörer sitta och / eller använder servrar utanför EU och EES. Det finns ingen tillräckliga beslut av Europeiska kommissionen för dessa länder. Vårt samarbete med er bygger på klausuler i EU-kommissionen standard dataskydd. Om du har några frågor om våra tjänsteleverantörer och grunden för vårt samarbete med dig, kontakta kontaktalternativ som beskrivs i denna sekretesspolicy.

2. Databehandlings för kontrakts bearbetning och kontakt

2,1 Databehandling för kontrakts bearbetning

I syfte att kontrakts behandling i enlighet med artikel 6 (1) s. 1 lit. b DSGVO samlar vi personuppgifter om du frivilligt kommunicera dem som en del av din beställning. Obligatoriska fält är markerade som sådana, eftersom vi i dessa fall behöver de uppgifter som obligatoriska för bearbetning av kontraktet och vi kan inte skicka order utan deras specifikation. Vilka data samlas in framgår av respektive inmatningsformulär.

Ytterligare information om behandlingen av dina uppgifter, särskilt för överföringen till våra tjänsteleverantörer i syfte att beställa, betalnings- och fraktbearbetning, finns i följande avsnitt av denna sekretesspolicy. Efter fullständig hantering av kontraktet kommer dina uppgifter att begränsas för vidare bearbetning och utgår efter utgången av skatte- och kommersiella retentionsperioder i enlighet med artikel 6.1 s. 1 Lit. C DSGVO, förutsatt att de inte uttryckligen är i En ytterligare användning av deras data i enlighet med art, 6 para. 1 s. 1 Lit. En DSGVO har kommit överens om eller vi reserverade ytterligare data, vilket är tillåtet enligt lag och informeras om vilka vi informerar dig om i detta uttalande.

Merchandise Management System

För beställning och kontraktsbehandling använder vi merchandise Management Systems externa tjänsteleverantörer. Våra tjänsteleverantörer arbetar för oss som en del av en kontraktsbehandling. Om du har några frågor om våra tjänsteleverantörer och grunden för vårt samarbete med dig, vänligen kontakta det kontaktalternativ som beskrivs i denna sekretesspolicy.

2.2 Kundkonto

I den mån de har givit sitt samtycke enligt artikel 6.1 s. 1 lit. En DSGVO genom att välja öppnandet av ett kundkonto, använder vi sina uppgifter för kundens kontoöppning samt att lagra sina data för vidare Framtida beställer vår hemsida. Raderingen av ditt kundkonto är möjligt när som helst och kan göras antingen med ett meddelande till det kontaktalternativ som beskrivs i denna sekretesspolicy eller via en funktion som anges för detta ändamål på kundkontot. Efter att du har raderat ditt kundkonto raderas dina data om du inte uttryckligen har kommit överens om att ytterligare använda dina uppgifter i enlighet med artikel 6.1 s. 1 Lit. En DSGVO eller vi förbehåller oss rätten att använda den, vilket är tillåtet Enligt lag och över som vi informerar dig om i detta uttalande.

2.3 Kontakt

I samband med kundkommunikation tar vi ut för behandling av sina önskemål enligt artikel 6.1 s. 1 Lit. B DSGVO Personuppgifter, om du frivilligt ger oss kontakt med oss ​​(t.ex. via kontaktformulär eller e-post ). Obligatoriska fält är markerade som sådana som vi behöver data i dessa fall för att behandla sin kontakt. Vilka data samlas framgår av respektive inmatningsformulär. Efter fullständig behandling av din förfrågan kommer dina data att raderas, om du inte uttryckligen har kommit överens om att ytterligare använda dina data i enlighet med art. 6 (1) s. 1 lit. A DSGVO eller vi förbehåller oss rätten att använda ytterligare användning som är Tillåtet enligt lag och om vilka vi informerar dig om detta uttalande.

3. Databehandling i syfte att skicka bearbetning

För att avtalet uppfylls i enlighet med artikel 6.1 s. 1 Lit B. B DSGVO lämnar vi dina uppgifter till fraktleverantörerna som beställts med leveransen, så långt det krävs för leverans av beställda varor.

Dataöverföring till fraktleverantörer för fraktkommitténs syfte

Om du har gett oss ditt uttryckliga samtycke under eller efter din beställning, kommer vi att ge din e-postadress och telefonnummer till den valda fraktleverantören på grund av detta enligt artikel 6.1 s. 1 lit. A DSGVO, så Att denna leverans för leveransmeddelande eller tuning kan kontakta dig.
Samtycket kan återkallas när som helst med ett meddelande till det kontaktalternativ som beskrivs i denna sekretesspolicy eller direkt till fraktleverantören under följande kontaktadress. Efter återkallelse tar vi bort dina uppgifter som anges för detta, såvitt du inte uttryckligen har kommit överens om att ytterligare använda dina data eller vi förbehåller oss rätten att använda dataanvändning, vilket är tillåtet enligt lag och informerat dig i detta uttalande.

DPD Deutschland GmbH
Wailandtstraße 1
63741 Aschaffenburg
Tyskland

Tyska Post AG
Charles-de-Gaulle-Straße 20
53113 Bonn
Tyskland

DHL Paket GmbH
Street Path 10
53113 Bonn
Tyskland

4. Databehandling för betalningsbehandling

Vid hantering av betalningar i vår webbutik arbetar vi med dessa partners: tekniska tjänsteleverantörer, kreditinstitut, betalningsleverantörer.

4.1 Databehandling för transaktionsbehandling

Beroende på den valda betalningsmetoden ger vi de uppgifter som är nödvändiga för avveckling av betalningstransaktion till våra tekniska tjänsteleverantörer, som är verksamma för oss i samband med en kontraktsbehandling eller till de uppdragna kreditinstituten eller på de valda tjänsteleverantörerna , så långt det kräver betalning krävs. Detta används för uppfyllandet av kontraktet enligt Art. 6 para. 1 s. 1 Lit. B DSGVO. Delvis leverantörer samlar delvis de uppgifter som krävs för behandlingen av betalningen, t.ex. på egen hemsida eller via en teknisk integration i beställningsprocessen. I det avseendet gäller sekretesspolitiken hos respektive betaltjänstleverantör.
Om du har några frågor om våra partners för betalningsbehandling och grunden för vårt samarbete med dig, vänligen kontakta det kontaktalternativ som beskrivs i denna sekretesspolicy.

4.2 Databehandling för bedrägeribekämpning och optimering av våra betalningsprocesser

Om det behövs ger vi våra tjänsteleverantörer ytterligare data, som tillsammans med de uppgifter som är nödvändiga för behandling av betalningen som våra orderprocessorer för bedrägeribekämpning och optimering av våra betalningsprocesser (t.ex. fakturering, bearbetning av omtvistade betalningar, stöd för redovisning) användning. Detta tjänar i enlighet med artikel 6.1 s. 1 Lit. F DSGVO är bevarandet av våra privata intressen för vårt skydd mot bedrägeri eller effektiv förvaltning.

4.3 Identitet och kreditkontroll vid val av KLARNA-betalningstjänster

Klarna Direct Debit, Köp på konto via Klarna, KLARNA PAINTMENT KÖP
Om du bestämmer för Klarnas Banks betalningstjänster (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sverige (i följande Klarna), ber vi dig att samtycka enligt art. 6 para. 1 s. 1 lit. A DSGVO, Att vi kan sända de data som är nödvändiga för avveckling av betalningen och en identitets- och kreditkontrolldata till Klarna. I Tyskland finns identiteten och kreditkontrollerna i Dataskydd att användas av klarna. Informationen som erhållits på den statistiska sannolikheten för en standard använder Klarna för ett vägt beslut om skäl, genomförande eller uppsägning av avtalsförhållandet. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med ett meddelande till det kontaktalternativ som avses i denna sekretesspolicy. Detta kan innebära att vi inte längre kan erbjuda vissa betalningsalternativ. Du kan återkalla ditt samtycke till denna användning av personuppgifter när som helst jämfört med Klarna.

4.4 Identitet och kreditkontroll när du väljer BillPay Payment Services (drivs av Klarna Bank)

Om du bestämmer för betalningstjänsterna från Klarnas bank från (publ.), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sverige (i följande BillPay), ber vi dig att samtycka enligt art. 6 para. 1 s. 1 lit. En DSGVO, att vi kan överföra de data som är nödvändiga för behandling av betalningen och en identitet och kreditkontroller till BillPay. I Tyskland finns identiteten och kreditkontrollerna i Sekretesspolicy för BillPay att användas. Den information som erhållits på den statistiska sannolikheten för en standardförmåner använder BillPay för ett vägt beslut på grunden, genomförandet eller uppsägningen av avtalsförhållandet. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med ett meddelande till det kontaktalternativ som avses i denna sekretesspolicy. Detta kan innebära att vi inte längre kan erbjuda vissa betalningsalternativ. Du kan återkalla ditt samtycke till denna användning av personuppgifter när som helst jämfört med BillPay.

4.5 Identitet och kreditkontroll när du väljer Köp på konto via Payone

Om du köper för betalningsmetoden till salu (erbjuds via Payone GmbH, Str. 9, 60528 Frankfurt A. M., Tyskland (i följande Payone)) Beslut, vi ber dig att samtycka enligt artikel 6.1 P. 1 lit. A DSGVO som vi kan sända de data som är nödvändiga för behandling av betalningen och en identitet och kreditkontrolldata till Payone. I Tyskland finns identiteten och kreditkontrollerna i Privacy Policy of Payone att användas. Informationen som erhållits på den statistiska sannolikheten för en standardanvändning använder Payone för ett vägt beslut om skäl, genomförande eller uppsägning av avtalsförhållandet. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med ett meddelande till det kontaktalternativ som avses i denna sekretesspolicy. Detta kan innebära att vi inte längre kan erbjuda vissa betalningsalternativ.

5. Reklam via e-post, post, telefon

5.1 E-post Nyhetsbrev med registrering

Om du registrerar dig för vårt nyhetsbrev använder vi de data som krävs eller separat tillhandahålls av dig för att regelbundet skicka dig till vårt e-posttyhetsbrev på grund av ditt samtycke i enlighet med artikel 6.1 s. 1 lit. A DSGVO. Avregistreringen från nyhetsbrevet är möjligt när som helst och kan ske antingen med ett meddelande till alternativet Kontakt som beskrivs nedan eller via en länk i nyhetsbrevet. Efter inloggning tar vi bort din e-postadress från mottagarlistan, i den utsträckning du inte uttryckligen har kommit överens om att ytterligare använda dina uppgifter i enlighet med artikel 6.1 s. 1 Lit. En DSGVO eller vi förbehåller oss rätten till Använd ytterligare användning som är tillåten enligt lag och att vi informerar dig om detta uttalande.

5.2 Nyhetsbrev Frakt

Nyhetsbrevet kan också skickas via våra tjänsteleverantörer som en del av en bearbetning på vår vägnar. Om du har några frågor om våra tjänsteleverantörer och grunden för vårt samarbete med dig, vänligen kontakta det kontaktalternativ som beskrivs i denna sekretesspolicy.

Våra tjänsteleverantörer sitter och / eller använder servrar i USA och andra länder utanför EU och EES. Det finns inget tillfredsställande beslut från Europeiska kommissionen för dessa länder. Vårt samarbete med dig bygger på standard dataskyddsklausuler i Europeiska kommissionen.

5.3 Frakt av utvärderingsidor via e-post

Om du har gett oss ditt uttryckliga samtycke under eller efter din beställning ditt explicit samtycke enligt art. 6 para. 1 s. 1 lit. A DSGVO, vi använder din e-postadress för begäran om att bedöma din beställning från US-värdering systemet. Detta samtycke kan när som helst återkallas med ett meddelande till det kontaktalternativ som beskrivs i denna sekretesspolicy eller via en länk som föreskrivs för detta ändamål i utvärderingsförfrågan.

Utvärderingsidorna kan också skickas av vår tjänsteleverantör av de betrodda butikerna GmbH Subbiller Str. 15C, 50823 Köln (betrodda butiker).

Vi kommer att få information om respektive status med betrodda butiker (t ex om utvärderingsförfrågan har skickats och om den har kommit). Detta görs i enlighet med artikel 6.1 i 1 s. 1 Lit. F DSGVO för uppfyllandet av vårt berättigade intresse att få information om utvärderingsinbjudningarna för att göra det möjligt att optimera optimeringar, samt att uppfylla Legitimt intresse för betrodda butiker, den här tjänsten kan erbjuda.

Vi är ansvariga för att skicka värderingsförfrågningar och insamling och visning av utvärdering eller statusinformation tillsammans med betrodda butiker.

Inom ramen för det gemensamma ansvaret mellan oss och de betrodda butikerna GmbH, kontakta de betrodda butikerna GmbH för dataskyddsproblem och för att hävda dina rättigheter, deras kontaktalternativ här Hitta. Ytterligare information om integritet finns i följande länk här avlägsna. Oavsett, kan du alltid kontakta oss under det kontaktalternativ som beskrivs i denna sekretesspolicy. Din förfrågan kommer då att vidarebefordras till de andra ansvariga personerna om det behövs.

5.4 Postwerbung och dess rätt till invändning

Dessutom förbehåller vi oss rätten att använda ditt första och efternamn samt din postadress för dina egna annonseringssyfte, t.ex. att skicka intressanta erbjudanden och information om våra produkter via post. Detta tjänar till att skydda våra preliminära rättigheter i samband med ett preliminärt medvetande till fördel för våra kunder i enlighet med art. 6 para. 1 s. 1 Lit. F DSGVO. Du kan motsäga lagringen och användningen av dina data för dessa ändamål när som helst med ett meddelande till det kontaktalternativ som beskrivs i denna sekretesspolicy.

5.5 Telefonannonsering

I den mån de har givit sitt samtycke enligt artikel 6.1 i 1 s. 1 lit. A DSGVO, använder vi de uppgifter som krävs eller separat från dem till sina egna annonseringsändamål, t.ex. för information om intressanta erbjudanden och våra produkter. Du kan återkalla ditt samtycke när som helst, antingen med ett meddelande till det kontaktalternativ som beskrivs i denna sekretesspolicy eller ett muntligt meddelande för varje samtal. Efter återkallelse tar vi bort ditt telefonnummer, så långt du inte uttryckligen har kommit överens om att använda dina uppgifter eller vi förbehåller oss rätten att använda dataanvändning, vilket är tillåtet enligt lag och informerat dig i detta uttalande.

6. Cookies och annan teknik

6.1 Allmän information

För att få besöket på vår hemsida attraktivt och för att möjliggöra användningen av vissa funktioner, använder vi på olika sidtekniker, inklusive så kallade cookies. Cookies är små textfiler som automatiskt lagras på din terminal. Några av de cookies vi använde kommer att raderas efter slutet av webbläsarens session, så efter att du har stängt webbläsaren, raderas igen (så kallade sessionskakor). Andra cookies är kvar på sin terminal och gör det möjligt för oss att känna igen sin webbläsare på nästa besök (bestående kakor).
Vi använder sådana tekniker som är obligatoriska för användningen av vissa funktioner på vår hemsida (t ex kundvagnsfunktion). Genom dessa tekniker debiteras och bearbetas och bearbetas. Detta tjänar som en del av ett dominerande övervägande intressen i en optimerad presentation av vårt erbjudande i enlighet med artikel 6.1 s. 1 Lit. F DSGVO.

Dessutom använder vi tekniker för att uppfylla de rättsliga förpliktelser som vi är föremål för (t ex för att visa samtycke till behandlingen av deras personuppgifter) samt webbanalys och online-marknadsföring. För mer information, inklusive respektive rättslig grund för databehandling, se följande avsnitt av denna sekretesspolicy.

Kakans inställningar för din webbläsare finns på följande länkar: Microsoft Edge ™ / Safari ™ / Chrome ™ / Firefox ™ / Opera ™

I den mån de har samtyckt till användningen av teknik i enlighet med artikel 6.1 s. 1 Lit. A DSGVO, kan de när som helst återkalla sitt samtycke med ett meddelande till det kontaktalternativ som beskrivs i sekretesspolicyen. Alternativt kan du också komma åt följande länk: https://madamlili.shop/pages/datenschutz. I icke-kvitto på cookies kan funktionaliteten på vår hemsida begränsas.

6.2 DSGVO / CCPA + Cookie Management Consent Management Platform

På vår hemsida använder vi DSGVO / CCPA + Cookie Management Tool för att informera dig om de cookies och annan teknik som vi använder på vår hemsida, liksom din om det behövs för att få dina behov vid behandling av dina personuppgifter via dessa tekniker, hantera och dokument. Detta är nödvändigt i enlighet med artikel 6.1 s. 1 Lit. C DSGVO För att uppfylla vår rättsliga skyldighet i enlighet med artikel 7.1 DSGVO, kunna bevisa sitt samtycke till behandlingen av sina personuppgifter är föremål för.

DSGVO / CCPA + Cookie Management är ett erbjudande om isenselabsAdress: Sofia, Bulgarien, Professor Georgie Bradistilov Street nummer 4EU-registreringsnummer: 112660079, som behandlar dina uppgifter på våra vägnar.

Efter att ha skickat in din cookie-förklaring på vår hemsida, lagrar Issenselabs webbserver din anonymiserade IP-adress, datum och tid för din förklaring, webbläsarinformation, den webbadress som förklaringen har skickats, information om ditt samtycke beteende och en anonym slumpmässig nyckel. Dessutom används en cookie som innehåller information om ditt avsiktligt beteende och nyckel. Dina data kommer att raderas efter tolv månader om du inte uttryckligen har kommit överens om att ytterligare använda dina data i enlighet med art. 6 para. 1 sid. 1 lit. A DSGVO eller Vi förbehåller oss rätten att använda dataanvändning, vilket är tillåtet enligt lag Och över de informerar vi dig i detta uttalande.

För DSGVO-konformitetssidan och redigera dina data, gå till sidan på https://madamlili.shop/pages/ccpA-compliance-2

Mer information under:

https://gdprcdn.b-cdn.net/pages/faq?id=71

och

 https://gdprcdn.b-cdn.net

Kontakt: Europa Kontor: IsenselabsAdress: Sofia, Bulgarien, Professor Georgie Bradistilov Street nummer 4EU-registreringsnummer: 112660079

USA Office isenselabs

7. Användning av cookies och annan teknik till webbanalys och reklamändamål

I den mån de har givit sitt samtycke enligt artikel 6.1 s. 1 lit. A DSGVO, använder vi följande cookies och annan teknik från tredje part på vår hemsida. Efter ungefär användning och slut på användningen av respektive teknik av oss kommer de data som samlats in i detta sammanhang att raderas. Du kan återkalla ditt samtycke när som helst med effekt för framtiden. Ytterligare information om dina avbokningsalternativ finns i avsnittet "Cookies och annan teknik". Ytterligare information, inklusive grunden för vårt samarbete med de enskilda leverantörerna, se den individuella tekniken. Om du har frågor om leverantörerna och grunden för vårt samarbete med dig, vänligen kontakta det kontaktalternativ som beskrivs i denna sekretesspolicy.

7.1 Användning av Adobe-tjänster till webbanalys och reklamändamål

Vi använder tekniken i Adobe Systems, Software Ireland Limited, Irland, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Irland ("Adobe"). Informationen som automatiskt samlats in av Adobe Technologies för deras användning av vår hemsida överförs vanligtvis till en server av Adobe, Inc., 345 Park Avenue San Jose, CA 95110-2704, USA och lagras där. Det finns inget tillfredsställande beslut från Europeiska kommissionen för Förenta staterna. Vårt samarbete är baserat på standarddataskyddsklausuler i Europeiska kommissionen. Om din IP-adress samlas in via Adobe-tekniken, förkortas den före lagring på servrar av Adobe genom att aktivera motsvarande inställningar eller helt ersättas med en generell IP-adress.

Adobe-teckensnitt

För att enhetliga innehållet på vår hemsida överförs skriptkoden "Adobe Fonts" -data (IP-adress, tidpunkt för besöket, enheten och webbläsarinformationen) till Adobe och sedan bearbetas av Adobe. Vi har inget inflytande på denna efterföljande databehandling. Databehandling sker på grundval av ett avtal mellan gemensamt ansvarigt i enlighet med artikel 26 DSGVO.

7.2 Användning av Google-tjänster till webbanalys och kampanjändamål

Vi använder följande teknologier från Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland ("Google"). Informationen som automatiskt samlats in av Google Technologies via användningen av vår hemsida kommer vanligtvis att överföras till en server i Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway Mountain View, CA 94043, USA och lagras där. Det finns inget tillfredsställande beslut från Europeiska kommissionen för Förenta staterna. Vårt samarbete med dig bygger på standard dataskyddsklausuler i Europeiska kommissionen. Om din IP-adress samlas via Google-tekniken, förkortas den innan du lagrar på Google-servrar genom att aktivera IP-anonymisering. Endast i undantagsfall överförs den fullständiga IP-adressen till en Google-server och förkortas där. Om inte annat anges i den individuella tekniken sker databehandling på grundval av ett avtal som ingåtts för respektive teknik mellan gemensamt ansvarigt i enlighet med artikel 26 DSGVO. Ytterligare information om databehandling av Google finns i Dataskyddsanvisningar från Google.

Google Analytics

I syfte att webbplatsanalys, Google Analytics (IP-adress, tid att besöka, enhet och webbläsarinformation, samt information om hur du använder vår hemsida) automatiskt samlas in och lagras, från vilken användning profiler skapas med hjälp av pseudonymer. Cookies kan användas. Din IP-adress är inte samman med andra data från Google. Databehandling sker på grundval av en överenskommelse om orderhantering av Google.

När det gäller den optimerade marknadsföringen av vår webbplats har vi Datainställningar utsläpp för "Google-produkter och tjänster" Aktiverad. Således kan Google komma åt data som samlats in och bearbetats av Google Analytics och sedan använda för att förbättra Googles tjänster. Data utsläpp till Google som en del av dessa inställningar godkännandedata grundar sig på ett tilläggsavtal mellan de ansvariga personer. Vi har ingen inverkan på den efterföljande behandlingen av Google data.

När det gäller den optimerade marknadsföringen av vår webbplats använder vi sk. User ID-funktionen. Denna funktion gör det möjligt för oss att tilldela en tydlig, permanent ID din interaktion data för en eller flera sessioner på våra online föreställningar och därmed analysera din användarbeteende av utrustning och möten.

För att skapa och genomföra tester använder vi också tilläggsfunktion i Google Analytics Google Optimera.

För webbanalys förlängnings funktion i Google Analytics Google Signaler En så kallad "Cross-Device Spårning" aktiverar. När det gäller din Internet-aktiverade enheter är kopplade till ditt Google-konto och du har aktiverat inställningen "personlig reklam" i ditt Google-konto kan Google skapa rapporter om din användning beteende (esp. Tvär enhetens användarnummer), även om du ändrar din enhet. Behandling av personuppgifter av oss inte sker i den mån vi får statistiken endast baserat på Googles signaler.

För webbanalys och reklamsyfte, är expansionen funktion Google Analytics sk. Doubleclick-cookien Erkännande av webbläsaren när du besöker andra webbplatser möjliggör. Google kommer att använda denna information för att sammanställa rapporter via hemsidan verksamheten och erbjuda fler tjänster i samband med webbplatsen användning.

Google Adsense

Vår hemsida marknadsförs via Google AdSense utrymme för tredjepartsannonser. Dessa annonser visas på denna webbplats på olika platser. Om den så kallade Doubleclick-cookien blir visningen av räntevänliga reklam genom insamling och bearbetning av data (IP-adress, tid för besök, enhet och webbläsarinformation och information om hur du använder vår webbplats) samt automatisk tilldelning av en pseudonymer användarnamn, med deras hjälp är de intressen som bestäms genom att besöka dessa och andra webbplatser gör.

Google-annonser

I reklamsyfte i Googles sökresultat samt på webbplatserna för tredjeparts besök vår hemsida, den så kallade Google remarketing Cookie ställs automatiskt genom att samla och bearbeta data (IP-adress, tid för besök, enhet och webbläsarinformation, såväl som information om hur du använder vår hemsida) och en räntebaserad pseudonymer cookieid och baserat på de sidor du besökte reklam tillåter. En ytterligare databehandling kan endast göras om du har aktiverat inställningen "Personlig annonsering" i ditt Google-konto. I det här fallet är du inloggad under besöket på vår webbplats på Google, använder Google dina data tillsammans med Google Analytics-data för att skapa och definiera målgruppslistor för cross-drive-remarketering.

För webbplatsanalys och evenemangsspårning mäter vi via Googles annonser Konverteringsspårning Din efterföljande beteende om du har gått igenom en annons från Google-annonser till vår hemsida. För detta ändamål kan cookies användas och data (IP-adress, besökstid, enhet och webbläsarinformation, och information om hur du använder vår hemsida baserat på händelser, till exempel att besöka en webbplats eller nyhetsbrevsregistrering), varav pseudonymer användesprofiler är skapad.

Google kartor

För visuell representation av geografisk information överförs Google Maps data om deras användning av kartorna, särskilt IP-adressen samt lokaliseringsdata, som samlas in till Google och bearbetas sedan av Google. Vi har inget inflytande på denna efterföljande databehandling.

Google Recaptcha

För skydd mot missbruk av våra webbformulär samt spam via automatiserad programvara (så kallade bots), tar Google ReCAPTCHA data (IP-adress, besökstid, webbläsarinformation och information om hur du använder vår hemsida) och leder till a så kallad, javascript och cookies en analys av din användning av vår hemsida genom. Dessutom utvärderas andra cookies som lagras av Google Services i din webbläsare. Att läsa eller lagra personuppgifter från inmatningsfälten i respektive form sker inte.

Google-teckensnitt

För att visa innehållet på vår hemsida, skriptkoden "Google-teckensnitt" -data (IP-adress, tid för besöket, enheten och webbläsarinformationen) samlades sedan till Google och sedan bearbetas av Google. Vi har inget inflytande på denna efterföljande databehandling.

7.3 Användning av Microsoft-tjänster till webbanalys och reklamändamål

Vi använder följande teknik från Microsoft Ireland Operations Ltd., en Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, D18 P521, Irland ("Microsoft"). Databehandling sker på grundval av ett avtal mellan gemensamt ansvarigt i enlighet med artikel 26 DSGVO. Informationen som automatiskt samlas in av Microsoft-tekniken via användningen av vår hemsida överförs vanligtvis till en server av Microsoft Corporation, ett Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA och lagras där. Det finns inget tillfredsställande beslut från Europeiska kommissionen för Förenta staterna. Vårt samarbete med dig bygger på standard dataskyddsklausuler i Europeiska kommissionen. Ytterligare information om databehandling av Microsoft kan hittas i Dataskyddsanvisningar från Microsoft.

Bing kartor

För den visuella representationen av geografisk information sänds Bing Maps-data genom dess användning av kartfunktionerna, särskilt IP-adressen samt lokaliseringsdata, uppsamlad och bearbetad av Microsoft. Vi har inget inflytande på denna databehandling.

7.4 Användning av Facebook-tjänster till webbanalys och reklamändamål

Användning av facebook pixlar

Vi använder Facebook pixel i samband med följande tekniker för Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland ( "Facebook"). Med Facebook pixel data (IP-adress, tid för besök, enhet och webbläsarinformation, samt information om hur du använder vår webbplats baserad på oss specificerade händelser som besöker en webbplats eller nyhetsbrev registrering) samlas in och lagras, som med hjälp skapas av pseudonym s användningsprofiler. Dessutom, som en del av den så kallade utvidgade uppgifter justering, information om justeringsändamål kommer att höjas och lagras med vilka enskilda personer kan identifieras (t.ex. namn, adress e-post och telefonnummer). För detta ändamål när du besöker vår webbplats via Facebook pixel, en cookie automatiskt, vilket automatiskt aktiverar en erkännande av webbläsaren när du besöker andra webbplatser som använder en pseudonym cookie-. Facebook kommer att slås samman och använda denna information med ytterligare data från ditt Facebook-konto för att sammanställa rapporter via hemsidan verksamheten och erbjuda ytterligare tjänster i samband med webbplatsen användning, särskilt personlig och gruppbaserad annonsering.
Informationen automatiskt samlas in av Facebook-teknik via sin användning av vår hemsida är oftast överförs till en server i Facebook, Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, Kalifornien 94025, USA och lagras där. Det finns inget tillfredsställande beslut från Europeiska kommissionen för Förenta staterna. Om dataöverföringen i USA är i vårt ansvar, bygger vårt samarbete på klausuler i EU-kommissionen standard dataskydd. Mer information om behandlingen av Facebook data kan hittas i sekretesspolicy Facebook.

Facebook Analytics

Inom ramen för Facebook Analytics är de insamlade uppgifterna med Facebook pixel skapas på din användning av vår hemsida statistik över besökare aktiviteter på vår hemsida. Databehandling bygger på en överenskommelse om tillämpningen bearbetning med Facebook. Deras analys tjänar optimal presentation och marknadsföring av vår webbplats.

Facebook annonser

Om Facebook ADS vi reklam för denna webbplats på Facebook och andra plattformar. Vi bestämmer parametrarna för respektive reklamkampanj. För den exakta genomförandet, särskilt beslutet om placering av annonser för enskilda användare är Facebook ansvarig. I den mån det inte finns någon skillnad i de individuella teknik är databearbetning bygger på en överenskommelse mellan den delade person i enlighet med Art. 26 DSGVO. Det gemensamma ansvarighet är begränsad till insamling av data och dess överföring till Facebook Irland. De efterföljande databehandling Facebook Irland inte in därifrån.

Baserat på statistiken som skapats via Facebook pixel om besökare aktiviteter på vår hemsida, vi är verksamma via Facebook Anpassad Audience Grupp baserad annonsering på Facebook genom att bestämma egenskaperna hos respektive målgrupp. Som en del av den utvidgade uppgifter justering (S. O.), som äger rum för att bestämma den respektive målgrupp, verkar Facebook som vår ordningens processor.

Baserat på den pseudonym cookie-ID uppsättning av Facebook pixel och de data som samlats om din användning beteende på vår hemsida, vi arbetar via Facebook pixel remarketing Personlig reklam.

Om Facebook pixlar omvandlingar Vi mäter din nästa användning beteende för webbanalys och spårning händelse om du har angett vår webbplats via en annons från Facebook ADS. Databehandling bygger på en överenskommelse om tillämpningen bearbetning med Facebook.

7.5 Andra leverantörer av webbanalys och online marknadsföringstjänster

Användning av Pinterest Day för webbanalys och reklamändamål

För webbanalys och reklamändamål på Pinterest såväl som på tredje parts webbplatser, besök vår hemsida med teknik av Pinterest Europa Ltd, Palmerston House, 2: a våningen, Fenian Street, Dublin 2, Irland ("Pinterest") automatiskt genom att samla och bearbeta data (IP-adress, tid för besök, enhet och webbläsarinformation samt information om hur du använder vår hemsida baserat på eventuella händelser som ges Av oss, till exempel ett besök på en hemsida eller nyhetsbrevsregistrering) och, med hjälp av en pseudonymer cookieid och baserat på de sidor du besökte, möjliggör räntebaserad annonsering. Från de uppsamlade data skapas profiler med pseudonymer. Pinterest kommer att slå samman och använda denna information med ytterligare data från ditt Pinterest-konto för att sammanställa rapporter via webbplatsens aktiviteter och att ge fler tjänster i samband med webbplatsanvändning. Vi har inget inflytande på databehandlingen genom Pinterest och läs statistik endast baserat på Pinterest Day. Detta mäter vi ditt efterföljande användningsbeteende för webbplatsanalys och händelsesspårning om du har skrivit in vår webbplats via en kampanjdisplay från Pinterest. Informationen som automatiskt samlas in av Pinterest kommer vanligtvis att överföras till en server av Pinterest, Inc., 505 Brannan St., San Francisco, CA 94107, USA och lagras där. Det finns inget tillfredsställande beslut från Europeiska kommissionen för Förenta staterna. Vårt samarbete med dig bygger på standard dataskyddsklausuler i Europeiska kommissionen. Databehandling sker på grundval av ett avtal mellan gemensamt ansvarigt i enlighet med artikel 26 DSGVO.

8. Integration av de betrodda butikerna TrustBadge / andra widgets

För att visa de betrodda butikerna (t.ex. kvalitetsförsegling, insamlade recensioner) samt för erbjudanden av de betrodda butikerna produkter för köpare efter en order, är betrodda butiker widgets (t ex pålitliga butiker TrustBadge) inblandade.

Detta tjänar till att skydda våra intressen främst övervägande berättigade intressen för optimal marknadsföring genom att möjliggöra säker inköp i enlighet med artikel 6.1 i 1 s. 1 Lit. F DSGVO. Förtroendebadet och de tjänster som annonseras med dem är ett erbjudande om betrodda butiker GmbH, Subailer Str. 15C, 50823 Köln (betrodda butiker), som vi är ansvariga för dataskyddslagstiftning tillsammans enligt art. 26 DSGVO. I samband med denna sekretesspolicy kommer vi att informera dig om följande ovanstående innehåll enligt art. 26 para. 2 dsgvo.

Förtroendebadet är tillgängligt som en del av ett gemensamt ansvar av en amerikansk CDN-leverantör (innehållsleverans-nätverk). En lämplig dataskyddsnivå säkerställs av standarddataskyddsklausuler och andra avtalsåtgärder. Ytterligare information om privatlivet för de betrodda butikerna GmbH kan hittas här.

När trustbadet heter, sparar webbservern automatiskt en så kallad serverloggfil som också innehåller din IP-adress, datum och tid för den hämtade, överförda mängden data och den begärande leverantören (åtkomstdata) och dokumenterad hämtning. IP-adressen är anonymiserad omedelbart efter undersökningen, så att den lagrade data för din person inte kan tilldelas. Servern LogFile lagras för analys av säkerhetsklagomål i en säkerhetsdatabas och raderas automatiskt eller anonymiserade senast 90 dagar efter skapandet. Detta tjänar enligt art. 6 para. 1 s. 1 Lit. F DSGVO Det legitima intresset för oss och betrodda butiker för missbruk och bedrägeribekämpning, för utbuds- och webbplatsoptimering, samt att säkerställa en problemfri drift av Webbplatsen eller förtroendebadet eller andra widgets från betrodda butiker.

Ytterligare personuppgifter kommer att överföras till de betrodda butikerna GmbH om du bestämmer för användningen av betrodda butiker produkter efter att ha slutfört en order eller redan har registrerat sig för användning. För detta ändamål är en automatisk samling av personuppgifter gjorda av orderdata. Oavsett om det redan är registrerat som köpare för en produktanvändning, kontrolleras automatiskt för en neutral parameter, som automatiskt kontrolleras av en e-postadress för kryptologisk disponibel funktion. E-postadressen omvandlas före inlämning till hashvärdet för betrodda butiker som inte dekrypterar. Efter att ha kontrollerat en match raderas parametern automatiskt.

Detta används för att verifiera om de redan är registrerade för tjänster på betrodda butiker GmbH och är därför för att uppfylla våra och betrodda butiker av övervägande berättigade intressen i tillhandahållandet av köpeskyddet i kombination med konkreta ordning och den transaktionsbedömningsprestanda. Konst. 6 ABS. 1 s. 1 Lit. F DSGVO krävs. Om så är fallet sker vidare bearbetning enligt avtalsavtalet mellan dem och betrodda butiker. Om du inte är registrerad för tjänsterna får du då möjlighet att göra det för första gången. Den vidare bearbetningen efter registrering syftar också till avtalsavtalet med de betrodda butikerna. Om du inte registrerar, raderas alla överförda data automatiskt av betrodda butiker och en personlig referens är då inte längre möjligt.

Inom ramen för det gemensamma ansvaret mellan oss och de betrodda butikerna GmbH, kontakta de betrodda butikerna GmbH för dataskyddsproblem och för att hävda dina rättigheter, deras kontaktalternativ här Hitta. Ytterligare information om integritet finns i följande länk här avlägsna. Oavsett, kan du alltid kontakta oss under det kontaktalternativ som beskrivs i denna sekretesspolicy. Din förfrågan kommer då att vidarebefordras till de andra ansvariga personerna om det behövs.

9. Sociala medier

9.1 Sociala plugins från Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest

På vår hemsida används sociala knappar av sociala nätverk. Dessa är bara integrerade som HTML-länkar till sidan, så att när vår hemsida är kallad, kommer ingen anslutning till respektive leverantörs servrar att etableras. Klicka på en av knapparna, webbplatsen för respektive sociala nätverk öppnas i ett nytt fönster i din webbläsare där du kan t.ex. trycka på liknande eller dela-knappen.

9.2 Vår online-närvaro på Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, LinkedIn, Xing

I den mån de har givit sitt samtycke enligt artikel 6.1 i 1 s. 1 lit. En DSGVO jämfört med respektive social media operatör, när de besökte våra online-presences på de sociala medier som nämns i ovannämnda sociala medier, dess data För marknadsundersökning och kampanj uppsamlas automatiskt och lagras, varav profiler skapas med pseudonymer. Dessa kan användas för att ställa in t.ex. annonser inom och utanför de plattformar som påstås uppfylla sina intressen. Kakor används vanligtvis för detta ändamål. Den detaljerade informationen om bearbetning och användning av uppgifterna av respektive social mediaoperatör samt ett kontaktalternativ och dess rättigheter och rekryteringsalternativ för skydd av din integritet, hänvisas till dataskyddsinstruktionerna för leverantören som är kopplad till. Om du fortfarande behöver hjälp i detta avseende kan du kontakta oss.

Facebook är ett erbjudande om Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland ("Facebook Ireland") Informationen om användningen av vår online-närvaro på Facebook som automatiskt samlas in av Facebook Ireland kommer vanligtvis att användas för en server av Facebook , Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, Kalifornien 94025, USA och lagras där. Det finns inget tillfredsställande beslut från Europeiska kommissionen för Förenta staterna. Vårt samarbete med dig bygger på standard dataskyddsklausuler i Europeiska kommissionen. Databehandling som en del av besöket på Facebook-fanpage bygger på ett avtal mellan gemensamt ansvarigt i enlighet med art. 26 DSGVO. Ytterligare information (information om insikter data) kan hittas här.

Twitter är ett erbjudande om Twitter International Company, ett Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Irland ("Twitter"). Informationen som automatiskt samlas in av Twitter på din användning av vår online-närvaro på Twitter kommer vanligtvis att överföras till en server av Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA och lagras där. Det finns inget tillfredsställande beslut från Europeiska kommissionen för Förenta staterna. Vårt samarbete med dig bygger på standard dataskyddsklausuler i Europeiska kommissionen.

Instagram är ett erbjudande om Facebook Ireland Ltd., 4 Canal Canal Square, Dublin 2, Irland ("Facebook Ireland") Informationen samlad av Facebook Ireland på dess användning av vår online-närvaro på Instagram är vanligtvis till en server på Facebook, Inc ., 1601 Willow Road, Menlo Park, Kalifornien 94025, USA och lagras där. Det finns inget tillfredsställande beslut från Europeiska kommissionen för Förenta staterna. Vårt samarbete med dig bygger på standard dataskyddsklausuler i Europeiska kommissionen. Databehandling som en del av besöket av en Instagram-fanpage bygger på ett avtal mellan gemensamt ansvarigt i enlighet med art. 26 DSGVO. Ytterligare information (information om insikter data) kan hittas här.

Pintera Är ett erbjudande från Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2: a våningen, Fenian Street, Dublin 2, Irland ("Pinterest"). Informationen som automatiskt samlats in av Pinterest på användningen av vår online-närvaro på Pinterest överförs vanligtvis till ett Pinterest, Inc., 505 Brannan St., San Francisco, CA 94107, USA och lagras där. Det finns inget tillfredsställande beslut från Europeiska kommissionen för Förenta staterna. Vårt samarbete med dig bygger på standard dataskyddsklausuler i Europeiska kommissionen.

Linkedin Är ett erbjudande om LinkedIn Ireland obegränsat företag, Wilton Place, Dublin 2, Irland ("LinkedIn"). Informationen som samlats in från LinkedIn om din användning av vår online-närvaro på LinkedIn överförs vanligtvis till en server av LinkedIn Corporation, 1000 W. Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA och lagras där. Det finns inget tillfredsställande beslut från Europeiska kommissionen för Förenta staterna. Vårt samarbete med dig bygger på standard dataskyddsklausuler i Europeiska kommissionen.

Xing är ett erbjudande om nytt arbete SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg.

10. Kontaktmöjligheter och dina rättigheter

10.1 Dina rättigheter

Som en bekymrad har du följande rättigheter:

 • I enlighet med art. 15 DSGVO Rätten att begära information som avses där på sina personuppgifter vi behandlade där.
 • Enligt Art. 16 DSGVO Rätten att begära korrigering av felaktig eller slutförandet av sina personuppgifter lagrade i oss.
 • Enligt Art. 17 DSGVO Rätten att kräva att den personliga data lagras i USA, såvida inte den vidare bearbetningen
  • att utöva rätten till yttrandefrihet och information
  • att uppfylla en rättslig skyldighet
  • Av skäl av allmänt intresse eller
  • För påstående krävs, motion eller försvar av rättsliga påståenden.
 • Enligt Art. 18 DSGVO Rätten att kräva begränsningen av att bearbeta sina personuppgifter, så långt som
  • Noggrannheten i data nekas;
  • Bearbetningen är olaglig, men avvisa deras borttagning;
  • Vi behöver inte längre data för att kräva att de ska hävda, motion eller försvara rättsliga påståenden eller
  • De har överklagat enligt Art. 21 DSGVO motsägelse mot bearbetningen;
 • Enligt Art. 20 DSGVO Rätten att erhålla sina personuppgifter till oss i ett strukturerat, vanligt och maskinläsbart format eller att kräva överföring till en annan person som ansvarar för.
 • Enligt Art. 77 DSGVO Rätten att klaga på en tillsynsmyndighet. Som regel kan du kontakta övervakningsmyndigheten på ditt vanliga läge eller arbetsplats eller företags huvudkontor.

Rätt till föremål

I den mån vi behandlar, som förklaras inom ramen för en preliminär rättighet av privilegier, som förklarats ovan, som förklarats ovan, kan de motsäga denna behandling med verkan för framtiden. Om bearbetningen görs för direktmarknadsföring, kan du utöva denna rätt när som helst som beskrivits ovan. I den mån bearbetningen görs för andra ändamål finns det en rätt att invändas endast i närvaro från sin speciella situation.

Efter att ha utövat sin rätt till opposition, kommer vi inte att bearbeta din personliga information för dessa ändamål, såvida vi inte kan visa sig tvinga relevanta skäl till bearbetningen som uppväger deras intressen, rättigheter och friheter, eller om behandlingen av påstående, motion eller försvar av rättsliga påståenden serverar.

Detta gäller inte om bearbetningen sker för direkt marknadsföring. Då kommer vi inte att behandla din personliga information för detta ändamål.

10.2 Kontaktmöjligheter

Om du har frågor angående insamling, bearbetning eller användning av dina personuppgifter, för information, korrigering, begränsning eller radering av data samt återkallat samtycke eller motsägelse till en specifik datalanvändning, kontakta oss direkt via kontaktuppgifterna i vår avtryck .


Dataskydd Skapad med Trusted butiker Juridisk text i samarbete med Föhlisch advokater.