Betingelser

Användarvillkor

1. Omfattning

För alla beställningar via vår webbutik genom konsumenter och entreprenörer gäller följande villkor.

Konsumenterna är en fysisk person som avslutar en rättslig transaktion för ändamål, som kan bäras övervägande varken deras kommersiella eller deras oberoende yrkesverksamhet. Entreprenörer är en fysisk eller juridisk person eller ett juridiskt partnerskap, vilket är slutsatsen av en rättslig transaktion vid utövandet av deras kommersiella eller oberoende yrkesverksamhet.

Jämfört med entreprenörer: entreprenören använder motstridiga eller kompletterande allmänna villkor, deras giltighet motsägs härmed. Du kommer bara att bli en del av kontraktet när vi uttryckligen har godkänt.

2. avtalsslutande part, ingående av kontrakt, korrigeringsmöjligheter

Köpkontraktet ingås med Madamlili Design GmbH.

Med inställningen av produkterna i webbutiken ger vi ett bindande erbjudande för ingående av kontraktet via dessa artiklar. Du kan först lägga våra produkter i kundvagnen utan skyldighet och korrigera dina poster när som helst innan du skickar in din bindande ordning med hjälp av korrigeringshjälpmedlet som föreskrivs för detta ändamål. Kontraktet ingås genom att klicka på Erbjudandet via varorna i kundvagnen. Omedelbart efter att du skickat in beställningen får du en bekräftelse via e-post igen.

3. Kontraktsspråk, kontraktstextlagring

Språket som är tillgängliga för avtalets slutsats: Tyska, engelska, franska, holländska, spanska, italienska, polska

Vi sparar kontraktstexten och skickar dig orderdata och våra användarvillkor i textformulär. Kontraktstexten är inte längre tillgänglig via Internet av säkerhetsskäl.

4. Leveransvillkor

Plus de angivna produktpriserna kommer att läggas till även fraktkostnader. Vid sidan av sändningskostnaderna finns i erbjudanden.

I princip har du möjlighet att hämta på Madamlili Design GmbH, Joachim-Friedrich-Str.42, Berlin, Tyskland till verksamhetstimmarna nedan: Måndag - Torsdag 9:30-15: 30

5: e betalning

I vår butik är följande betalningsmetoder alltid tillgängliga:

Betalning i förväg
När du väljer betalningsmetod betalning i förväg, kallar vi dig vårt bankkonto i separat e-post och levererar varorna efter mottagandet av betalningen.

Kreditkort
I orderprocessen anger du dina kreditkortsuppgifter. Ditt kort debiteras omedelbart efter inlämning av ordern.

SEPA Direct Debit
Med inlämnande av den ordning du ger oss ett SEPA Direct Debit-mandat. Vi informerar dig åtminstone en banksignal i förväg via datumet för kontoavlastning (så kallad prenotification). En banksignal är varje arbetsdag med undantag för lördagar, rikstäckande helgdagar och den 24 och 31 december varje år. Kontoutlåtandet sker före leverans av varorna.

PayPal, PayPal Express
Till fakturanbeloppet om betalningstjänstleverantören Paypal (Europe) s.à r.l. ET CIE, S.C.A, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg ("PayPal") För att kunna betala med PayPal, legitimera med din åtkomstdata och bekräfta betalningsordern. Betalningstransaktionen utförs av Paypal omedelbart efter det att beställningen lämnats in. Ytterligare information kan erhållas från beställningsprocessen.

Paypal Plus
I samarbete med betalningstjänstleverantören PayPal (Europe) s.à r.l. ET CIE, S.C.A, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg ("PayPal") Vi erbjuder dig följande betalningsalternativ som PayPal-tjänster. Om inget annat är reglerat nedan, betalar du via PayPal Plus inte registrering med PayPal. Ytterligare information kan erhållas från respektive betalningsalternativ och i beställningsprocessen.

Paypal
För att betala fakturans belopp via betalningsalternativet Paypal måste du vara registrerad med PayPal, legitimera med din åtkomstdata och bekräfta betalningsuppdraget. Betalningstransaktionen utförs av Paypal omedelbart efter det att beställningen lämnats in.

Kreditkort via PayPal
Ditt kort debiteras av PayPal efter leverans av varorna.

Köp på konto via PayPal
Köpet på konto via PayPal kräver en adress och kreditkontroll och sker direkt till PayPal.

Omedelbart av klarna
För att betala fakturans belopp via betalningstjänstleverantören omedelbart GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München, måste du ha ett bankkonto som släpptes för online-banking, legitimera därefter och bekräfta betalningsuppdraget. Ditt konto debiteras omedelbart efter inlämning av ordern. Ytterligare information kan erhållas från beställningsprocessen.

Äppellön
För att betala fakturans belopp via betalningstjänstleverantören Apple Inc., ett Apple Park Way, Cupertino, CA 95014, USA ("Apple"), måste du använda webbläsaren "Safari", registrerad med Apple, som aktiverar Apple Pay-funktionen till legitimera med din åtkomstdata och bekräfta betalningsordern. Betalningstransaktionen utförs omedelbart efter det att beställningen lämnats in. Ytterligare information kan erhållas från beställningsprocessen.

Amazon
Till fakturanbeloppet om betalningstjänstleverantören Amazon betalningar Europa s.c.a. 38 Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg ("Amazon") Att betala, måste du vara registrerad med Amazon, legitimera med din åtkomstdata och bekräfta betalningsordern. Betalningstransaktionen utförs inom en banksignal dag efter inlämning av ordern. En banksignal är varje arbetsdag med undantag för lördagar, rikstäckande helgdagar och den 24 och 31 december varje år. Ytterligare information kan erhållas från beställningsprocessen.

Klarna
I samarbete med betaltjänstleverantören Klarna Bank AB (publ.), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sverige ("Klarna") erbjuder vi följande betalningsalternativ. Betalningen via Klarna är endast tillgänglig för konsumenterna. Om inget annat är reglerat nedan, kräver betalningen via Klarna en framgångsrik adress och kreditkontroll och sker direkt till Klarna. Ytterligare information kan erhållas från respektive betalningsalternativ och i beställningsprocessen.

Köp på konto via Klarna
Fakturabeloppet beror 14 dagar efter leverans av varorna och mottagandet av fakturan.

Klarna kreditkort
I orderprocessen anger du dina kreditkortsuppgifter. Ditt kort debiteras av Klarna omedelbart efter det att beställningen lämnats in. En adress och kreditkontroll sker inte.

Installationsköp via Klarna
Du kan betala fakturan i månatliga avbetalningar på minst 1/24 av det totala beloppet. Mängden minimihastighet är 6,95 euro.

Klarna direktdebitering
De ger KLARNA ett SEPA Direct Debit-mandat. Datum för beräkningsdatumet kommer att informera Klarna (så kallad prenotification). Kontoutlåtandet äger rum efter leverans av varorna.

räkningen
Fakturabeloppet beror 14 dagar efter mottagandet av fakturan och varorna genom banköverföring till det bankkonto som anges i fakturan. Vi förbehåller oss rätten att bara erbjuda inköpet på ett konto efter en framgångsrik kreditkontroll.

Kontanter vid hämtning
Du betalar fakturansbeloppet när du plockar upp baren.

Shopify betalningar
https://help.shopify.com/de/manual/payments/shopify-payments

6. Återkallande rätt

Du står för den lagliga rätten till återkallelse enligt beskrivningen i avbokningsreglerna.

7. Retention av titeln

Varorna är fortfarande vår egendom till full betalning.
För entreprenörer gäller följande: Vi reserverar äganderätten till varorna upp till fullständig avveckling av alla fordringar från ett nuvarande affärsförhållande. Du kan sälja de reserverade varorna i den vanliga affärsverksamheten. Alla påståenden som härrör från denna återförsäljning - oavsett anslutning eller blandning av de reserverade varorna med ett nytt föremål - i fartbeloppet till oss i förväg, och vi accepterar denna uppgift. De är bemyndigade att konfiskera kraven, men vi kan också samla in påståenden i den mån de inte uppfyller sina betalningsförpliktelser. Vi kommer att släppa säkerheterna till oss på din begäran i den utsträckning som säkerhetens realiserbara värde överstiger värdet av de öppna kraven med mer än 10%.

8. Garanti och garantier

8.1 fordringar på defekter

Om inte annat uttryckligen överenskommits nedan gäller lagen med lagstadgad defekt.

Följande restriktioner och deadline-minskningar gäller inte på grund av skador som orsakas av oss, våra juridiska representanter eller vicarious agenter

  • Vid överträdelse av liv, kropp eller hälsa
  • I avsiktligt eller grovt oaktsamt brott mot tull samt illamående
  • I händelse av åsidosättande av väsentliga avtalsförpliktelser, vars uppfyllelse tillåter ett korrekt genomförande av fördraget endast möjligt och om deras överensstämmelse med de avtalsslutande parterna betrods regelbundet (kardinalförpliktelser)
  • i samband med ett garantilöfte, så långt det överenskommits, eller
  • När det gäller omfattningen av produktansvarslagen öppnas.

Begränsningar av entreprenörer
Jämfört med entreprenörer, som ett avtal om varans art, endast vår egen information och produktbeskrivningarna av tillverkaren som ingår i kontraktet. För offentliga uttalanden från tillverkaren eller andra reklamutlåtanden tar vi inget ansvar. För entreprenörer är preskriptionstiden för fordringar på defekter i nyskapade saker per år från överföring av risk.

De lagstadgade begränsningsperioderna för återställningskravet enligt § 445a BGB förblir opåverkat.

Regler mot köpmän
Under köpmän, undersökning och klagomål som regleras i § 377 HGB. Om du avstår från den kontroll som kontrolleras där anses varorna godkända, om inte det är en defekt som inte var igenkännlig under undersökningen. Detta gäller inte om vi har brist på bedrägligt dolda.

8.2 Garantier och kundservice

För information om tillämpliga ytterligare garantier och deras exakta förhållanden, se produkten och speciella informationssidor i webbutiken.

Kundtjänst: Du kan nå vår kundtjänst för frågor, klagomål och klagomål på telefonnummer 24/7 kundservice hotline: 030-308 34 962 (vid lokal tariff) samt via e-post på info@madmalili.com.

9. Ansvar

För fordringar på grund av skador som orsakas av oss, våra juridiska representanter eller vicarious agenter, är vi alltid ansvariga utan begränsning

  • Vid överträdelse av liv, kropp eller hälsa,
  • i avsiktligt eller grovt försumligt överträdelse av plikt,
  • för garantilöfte, så långt det överenskommits, eller
  • När det gäller omfattningen av produktansvarslagen öppnas.

Vid överträdelse av väsentliga avtalsförpliktelser, vars uppfyllelse tillåter ett korrekt genomförande av fördraget endast möjligt och om deras överensstämmelse med de avtalsslutande parterna, regelbundet, (kardinalförpliktelser) med liten försummelse av oss, våra juridiska företrädare eller vicarious agenter, Ansvaret för det belopp som förutse sig i enlighet med avtalsskador, med skapandet av vilka som helst måste förväntas.
För övrigt är skadeståndsanspråk uteslutna.

10. Uppförandekod

Följande beteendekod vi har genomgått:

11. Disintegration

Europeiska kommissionen tillhandahåller en plattform för online-tvistlösning (OS) som du här Hitta. Vi är inte skyldiga att delta i ett tvistlösningsförfarande framför en konsumentuppskattningsorgan och inte redo.

12. Slutliga bestämmelser

Om du är en entreprenör, gäller tysk lag för uteslutande av FN: s försäljningsrätt.


Betingelser Skapad med Trusted butiker Juridisk text i samarbete med Föhlisch advokater.